Fælles aktiviteter

Ud over den daglige fællesspisning laver vi forskellige ting sammen. Det kan være praktiske aktiviteter, men det kan også være fælles ture. Vi har i tidens løb arrangeret ture til bl.a. Sverige, Nordjylland, Irland, Italien og Grækenland. Turene kan foregå i større eller mindre grupper fra Blåhøjen.

Vi har også arrangementer til fastelavn, store fester i forskellige anledninger, ligesom vi samles om bålet til Sankt Hans.

Aktiviteterne skifter i forhold til beboerne i Blåhøjen: Hvad er der interesse for? Hvad er der overskud til at organisere?
 
Andelsboligforeningen Blåhøjen, Skelagervej 415a, 8200 Århus N - - - - Senest opdateret 22. december 2016
Lav din egen hjemmeside med mono.net