Fælles aktiviteter

Ud over den daglige fællesspisning laver vi forskellige ting sammen. Det kan være praktiske aktiviteter så som arbejdslørdage , men det kan også være fælles ture. 

Vi har også arrangementer til fastelavn, julefrokost, store fester i forskellige anledninger, ligesom vi samles om bålet til Sankt Hans.

Aktiviteterne skifter i forhold til beboerne i Blåhøjen: Hvad er der interesse for? Hvad er der overskud til at organisere?

arbejdslørdag
Arbejdslørdag
Koncert Blåhøjen
Julefrokost Blåhøjen
Sankt hans Blåhøjen

Andelsbofællesskabet Blåhøjen | Skelagervej 415A | 8200 |Aarhus N